Privacy en veiligheid

Woman on the phone

Je gezondheid is strikt persoonlijk. Daarom blijf je met Selfcare altijd eigenaar van je gezondheidsdata. Er gebeurt niets mee zonder dat je er zelf iets mee doet of toestemming voor geeft.

Alleen als je dat zelf wenst, kunnen derden bepaalde tijd toegang krijgen. Communicatie met anderen en het uitwisselen van gegevens (indien toegestaan) vindt plaats in een beschermde omgeving. Dus privacy is met Selfcare gewaarborgd. Op je pc, je tablet en je smartphone.

Norm voor informatiebeveiliging

De data zijn bij Selfcare bovendien op de best mogelijke manier beveiligd. Zo voldoet de applicatie aan de NEN 7510 norm, die wordt aangewend voor het formuleren, vastleggen en controleren van de interne informatiebeveiliging. Onder informatiebeveiliging in de Nederlandse zorgsector wordt verstaan: ‘het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie die benodigd is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden.’

Two-factor authenticatie en HTTPS

Een proces, waarbij de gebruiker twee identificatiemiddelen moet gebruiken om zich te authenticeren. Gebruikers wordt hier om gevraagd, als ze Selfcare vanaf een onbekend apparaat openen. Het is een extra stap voor persoonlijke veiligheid en het voorkomen van misbruik.

HTTPS is een protocol dat gebruikt wordt voor het afhandelen van aanvragen tussen een klant (browser) en server (webserver). Data worden versleuteld verstuurd. Zo wordt het vrijwel onmogelijk om verstuurde gegevens in te zien. Gehost wordt door een onafhankelijke stichting, in landen waar gebruikers van Selfcare zich bevinden.

Onafhankelijk toezicht

Op de data wordt onafhankelijk toezicht gehouden door belangrijke autoriteiten op het gebied van privacy en bescherming van de patiënten. De data van alle gebruikers van Selfcare worden bewaard in een server uit het land van inschrijving en deze server is eigendom van een rechtspersoon (voorjaar 2016) die losstaat van Selfcare als commerciële organisatie. Op deze manier zijn de data niet toegankelijk voor derden en kunnen ze ook niet zomaar verkocht worden aan derden.

Gezondheidsdata zijn strikt persoonlijk. Alleen als de Selfcare gebruiker dat zelf wenst, kan hij derden toegang geven tot de meetgegevens.