Doelen stellen met Selfcare

target-free-download-png

Succesvolle verandering begint bij het opstellen van een doel. Doelen worden vaak vaag geformuleerd (ik wil meer gaan sporten), terwijl we al langer weten dat het beter werkt om een doel heel concreet te formuleren. Selfcare helpt jou je doelen te bereiken door deze heel concreet vast te leggen op je persoonlijke dashboard. Je coach geeft je wekelijks een update over de voortgang richting je doel.

Hoe werkt doelen stellen met Selfcare?

Selfcare biedt in de grafieken op je dashboard bij elke meting de grenswaarden aan zoals die in de medische wetenschap zijn bepaald op basis van algemene kenmerken, zoals leeftijd en geslacht. Dat is niet erg persoonlijk, want ieder mens is anders.

Deze grenswaarden kun je op eigen maat aanpassen en benutten om je doel te bereiken. Op je dashboard kun je namelijk per meting aangeven wat je streefwaarde is. Deze streefwaarde kun je zien als je doelstelling. Voor de metingen van je bloeddruk werkt dit natuurlijk net even wat anders dan voor je stappenaantal of je calorieverbranding. Je bloeddruk kun je niet actief, maar alleen indirect verlagen of verhogen, bijvoorbeeld door minder zout te eten of meer te bewegen. Dit terwijl je wel naar buiten kunt stappen om je stappenaantal op te krikken. In de wekelijkse coachberichten wordt hier dan ook rekening mee gehouden.

Het effect op de coaching

Door de streefwaarde (en overige grenswaarden) van een meting aan te passen verander je de inhoud en de correcties van de coach in je wekelijkse coachbericht. Als jij je stappendoel heel hoog hebt ingesteld, zal je door je coach gestimuleerd worden om meer stappen te blijven zetten totdat je dit doel hebt gehaald. Als je je stappendoel wat lager instelt, zal je eerder je doel behalen en een compliment van je coach ontvangen. Uiteindelijk geldt: jij bent de baas dus jij bepaalt hoe ambitieus of voorzichtig je doelen gesteld worden en hoe ‘streng’ je daarin gecoacht wordt.

Hoe kan ik een doel stellen?

1. Ga naar ‘Beheer metingen’ op je dashboard via https://my.selfcare4me.com/nl-nl/beheer-metingen

1

2. Klik op het + teken bij de meting waarvoor je een doel wilt instellen

2

3. Pas de grenswaarden aan naar je voorkeur. De streefwaarde kunt je zien als ‘het doel’.

3

Wil je deze en andere handleidingen nalezen? Kijk dan eens in onze uitgebreide FAQ.

Een doel zonder plan is slechts een wens!

Sta er wel bij stil dat het stellen van een doel ook vraagt om een doordacht plan van aanpak. Als je bijvoorbeeld gezonder wil gaan eten, is het enorm helpend als je dit concreter maakt en nadenkt over wát je dan precies gaat eten. Ga je minder koolhydraten eten? Vervang je het brood in de ochtend door kwark? Denk hier over na en noteer voor jezelf welke plannen je hebt om je doel te bereiken. Hoe concreter – hoe beter!