Certificaten

ISO 27001:2017

We werken hard om de veiligheid en kwaliteit van ons product op het hoogste niveau te krijgen, en te behouden. Om dit te bewijzen hebben we verschillende certificaten.

Selfcare heeft zodoende haar Informatie Beveiliging laten toetsen tegen de internationale norm ISO 27001. Op 10 juli 2019 heeft Brand Compliance voor de eerste keer bevestigd dat wij aan deze eis voldoen. Ook de vervolg audits in 2020, 2021 en 2022 hebben wij succesvol doorlopen.

NEN 7510:2017

Daarnaast hebben we onze Informatie Beveiliging laten toetsen tegen de Nederlandse norm NEN 7510. Deze norm bouwt voort op de ISO 27001: op enkele onderdelen is deze ISO norm aangescherpt. De NEN 7510 is ontwikkeld voor de Nederlandse zorgsector. Op 10 juli 2019 heeft Brand Compliance voor de eerste keer vastgesteld dat wij ook aan deze eis voldoen. En ook in 2020, 2021 en 2022 hebben wij de vervolg audits succesvol doorlopen.

MedMij

Al vanaf de start van Selfcare hebben we ons ingezet om het mogelijk te maken dat alle gezondheidsgegevens op één plek verzameld kunnen worden. MedMij maakt het mogelijk dat de persoonlijke gezondheidsgegevens ook tussen de gezondheidszorg (zoals huisarts, ziekenhuis en apotheek) en Selfcare op een veilige en betrouwbare manier uitgewisseld kunnen worden. Op 25 juli 2019 heeft MedMij bevestigd dat wij aan deze eis voldoen. En ook in de jaren daarna (2020 – 2022) zijn wij de audist succesvol doorlopen.

MedMij-label_Selfcare